Wij bieden hulpverlening voor diverse doelgroepen met problemen rondom:

 • Autisme spectrum stoornissen. (ASS)
 • Gedragsproblemen.
 • Leerproblemen en/of –achterstanden.
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder. (ADHD)
 • Gevolgen van seksueel misbruik.
 • Rouwverwerking.
 • Andere psychische problemen.
 • Depressieve klachten.
 • Een laag zelfbeeld.
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling.

Hulpverlening met het paard kan worden ingezet voor bijvoorbeeld de volgende doelen:

 • vergroten van het zelfvertrouwen.
 • verbeteren van het zelfbeeld.
 • vertrouwen terugvinden in zichzelf en anderen.
 • omgaan met agressie, boosheid en angst.
 • vergroten van de zelfredzaamheid.
 • vergroten van de sociale vaardigheden.
 • verbeteren van de communicatieve vaardigheden.
 • vergroten van de concentratie.
 • bewustwording van het eigen handelen.
 • vergroten van de motivatie.
 • succeservaringen op doen.
 • tot ontspanning komen.
 • verbeteren van de fijne en grove motoriek.
 • leren plannen, structuren ontdekken.
 • jezelf (terug) vinden en verder ontwikkelen.