specialistische
individuele begeleiding en behandeling

Op de zorgboerderij van EquiDo werk je met jouw vaste begeleidster aan de doelen die we samen met jou en/of je ouders hebben opgesteld. Door te doen wat jij fijn vindt en waar jouw interesses liggen, zetten we samen stappen. We spreken met elkaar af wat we gaan doen en we spelen altijd in op jouw hulpvraag. Hierbij maken we gebruik van de ruimte op de zorgboerderij, de paarden, honden, poes, kippen, konijnen, de weide en moestuin.

Het doel van onze begeleiding en behandeling met paarden

EquiDo geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om zich op persoonlijk gebied verder te ontwikkelen. Onze begeleiding en behandeling vergroot hun zelfvertrouwen en verbetert het zelfbeeld. Waardoor ze het vertrouwen terugvinden in zichzelf en in anderen. Ook vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan het vergroten van de autonomie en het reflectievermogen.

Tijdens onze sessies zien we de sociale en communicatieve vaardigheden van de kinderen verbeteren. Andere leerdoelen kunnen gaan over omgaan met agressie, boosheid en angst. De zelfredzaamheid wordt vergroot en de bewustwording van het eigen handelen bevordert. Andere doelen zijn het vergroten van de concentratie en motivatie.

Waarom paarden?

Paarden kunnen van grote meerwaarde zijn voor kinderen en jongeren met verschillende problematiek en/of diagnoses. Hieronder lees je meer over de voordelen van het samenwerken met paarden.

Paarden luisteren zonder te oordelen op uiterlijk, verleden, materiële situatie of gezondheid. Ze accepteren iedereen zoals hij of zij is.

Paarden houden een spiegel voor; ze reageren direct op jouw feitelijke gedrag en geven hiermee aan wat voor invloed dit op hen heeft. Paarden begrijpen geen dubbele boodschappen en verwachten eerlijkheid in de communicatie.

Paarden zijn een bron van motivatie en bevorderen spelen en gehechtheid. Paarden oefenen op veel mensen een grote aantrekkingskracht uit. Ze nodigen je uit om makkelijker het contact aan te gaan en om jouw grenzen te verleggen.

Bij het verzorgen en het omgaan met paarden komen veel activiteiten kijken. Waardoor je wel gestructureerd te werk moet gaan. Bij EquiDo geven we aangepaste oefeningen en taken op het niveau van ieder kind.

Omgaan met paarden is een tastbaar gebeuren. Het vormt een uitnodigende prikkel tot sociale interactie. Paarden wekken zelfvertrouwen op en zijn voor ons niet bedreigend. Ze sporen aan tot communicatie.

Op een paard zitten is een activiteit die vraagt om lichamelijke beweging. Het stimuleert elke spiergroep in het lichaam. Jouw hele sensomotoriek wordt op subtiele wijze gestimuleerd en draagt bij aan de ontwikkeling. Want in beweging leren we sneller en meer, dan wanneer we op een stoel zitten.

Mensen maken meer endorfine aan wanneer zij in contact zijn met paarden. Het zorgt voor een fijn en vrolijk gevoel.

Als je op een paard zit voel je de harmonische, ritmische en driedimensionale beweging wat voor lichamelijke en geestelijke ontspanning zorgt. De beweging lijkt op het gedragen worden in een buik van een moeder. Jouw hartslag en die van het paard synchroniseren.

De zorg die paarden nodig hebben, roept wat op bij de ander. Als jij omgaat met paarden zal dit leiden tot meer zorgzaam, liefdevol en begripvol gedrag.

EquiDo

Coaching en ondersteuning voor ouders

Ouderbegeleiding

Wil je de band met je kind versterken? Hem of haar beter begrijpen? Weet je soms niet hoe je met een bepaald vraagstuk om moet gaan? Of heb je het gevoel dat het gedrag van je kind te maken heeft met dingen die spelen bij jou? Wij begeleiden je graag met deze vragen. 

Samen sparren

Als ouder is het ook fijn om handvatten en tips te krijgen. Of even te sparren over het opvoeden van je kind(eren). Wij coachen en ondersteunen ouders bij ons op de zorgboerderij, maar het kan ook telefonisch of online. Dat is handig bij kleinere vraagstukken, of wanneer afstand en tijd meespelen. We bespreken graag waar jij je goed bij voelt.

Goed om te weten

Onze coaching en ondersteuning aan ouders is gebaseerd op de principes van het onvoorwaardelijk en natuurlijk ouderschap.

In sommige gevallen is ouderbegeleiding te bekostigen vanuit het PGB.

Persoonsgebonden budget

In de meeste gevallen kun je gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB) voor de vergoeding van de begeleiding en behandeling op onze zorgboerderij. Of er sprake is van begeleiding op behandeling, is afhankelijk van de uitdagingen die er zijn en de doelen die we maken. 

Onze GZ-psycholoog is betrokken bij hulpvragen in de vorm van behandeling en specialistische begeleiding. 

Is een PGB niet mogelijk? Wij werken graag samen met onze ketenpartners. 

EquiDo

Onze werkwijze

Ieder mens is uniek en met elkaar kijken wij naar wat er nodig is om in beweging te komen. Dit doen we met paarden en onze theoretische kennis. Hoewel onze aanpak per persoon verschillend is, werken we wel met een vaste werkwijze. Dit zorgt voor structuur en duidelijkheid.

Miranda

"Als ouder krijg je ook ondersteuning en inzichten aangereikt. Die je nodig hebt om je kind, die extra zorg nodig heeft, nog beter te kunnen begeleiden."

Natasja

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over ons, heb je een vraag of wil je een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek? Neem gerust contact met ons op. Dit doe je via het contactformulier, door ons te bellen of een e-mail te sturen.

 
Zorgboerderij EquiDo