EquiDo biedt specialistische individuele begeleiding aan kinderen en jongeren op onze kleinschalige zorgboerderij. We hebben paarden, honden, een kat, weides een moestuin en veel ruimte om de kinderen te begeleiden. De activiteiten verlopen gestructureerd en afgestemd op uw kind.

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin EquiDo zal bespreken wat voor hulp er geboden kan worden. Na de kennismaking en bij goedkeuring van beide partijen, wordt gevraagd om het intakeformulier in te vullen, waarna een intakegesprek volgt, waarin we de doelen vastleggen.

Na dit gesprek kan de (pedagogische) begeleiding starten. De begeleiding is gericht op het behalen van de doelen, zoals is afgesproken in ons begeleidingsplan. Het kind / de jongere leert nieuwe vaardigheden door middel van ervaringsleren. We zorgen ervoor dat er veel succeservaringen zijn en creƫren situaties zo, dat een kind kan oefenen in de vaardigheden waar hij of zij naar op zoek is.

In overleg zullen we na vier tot zes maanden de doelen evalueren, ze eventueel bijstellen of wanneer mogelijk afsluiten.

Omdat EquiDo werkt vanuit een holistisch mensbeeld kan het zijn dat er (tijdelijk) hulp nodig is op school, thuis of in andere situaties. EquiDo denkt mee met het kind / de jongere en werkt mee om in gesprek met het netwerk, tot een fijne oplossing te komen. 

Verzorging

Soms komt het voor, dat naast de begeleiding, ook verzorging nodig is. EquiDo beschikt over de mogelijkheden om hierin te voorzien, wanneer dit niet de belangrijkste hulpvraag is. 

Voor wie:

 • Autisme spectrum stoornissen (ASS).
 • Gedragsproblemen en zelfbeeldproblemen.
 • Leerproblemen en/of -achterstanden.
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
 • Gevolgen van seksueel misbruik.
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • (Licht) verstandelijke beperking (LVG en VG).

 

Voor begeleiding middels betaling vanuit het PGB gaat het om de volgende activiteiten:

 • Ondersteuning bij of oefenen met vaardigheden of handelingen.
 • Ondersteunen bij of oefenen van het aanbrengen van structuur of het voeren van regie.
 • Overnemen van het toezicht op de budgethouder.
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid.
 • Voorkoming van opname.

 

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.