Missie
Doelstelling van EquiDo is de cliënt te begeleiden, coachen en ondersteunen waar nodig, op weg te helpen, zonder de eigenheid van de persoon zelf te verliezen. Wanneer mogelijk, worden paarden als onze helpers ingezet, om situaties te creëren die de mogelijkheid geven om te leren en te groeien.

Visie
EquiDo werkt vanuit een holistisch mensbeeld: ieder mens, is een puzzel, binnen het eigen lichaam, waarbij we kijken naar cognitieve, emotionele-affectieve, sociale, en het lichamelijk functioneren en de zelfredzaamheid. Maar ook binnen het systeem, het gezin, de school of werkplek, de vrienden. EquiDo zoekt naar het complete beeld en werkt van hieruit naar oplossingen, die ieder mens in zich heeft.

Kernwaarden

  • Openheid
  • Eerlijkheid
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Professionaliteit

EquiDo hecht grote waarde aan professioneel werken. Een manier om te laten zien dat wij hier werk van maken is dat wij werken volgens de richtlijnen van de HKZ kleine organisaties. 

Ook scholen wij ons bij en hebben we een SKJ registratie.