EquiDo werkt samen met het paard in de pedagogische begeleiding, coaching en teambuilding. Dit kan in verschillende vormen, niet alleen erop, maar ook naast een paard kan veel geleerd worden. Het paard heeft het vermogen om gedrag te spiegelen; het kan dat teruggeven aan de persoon, wat die op dat moment laat zien.

EquiDo is ervan overtuigd dat het werken met een paard een zeer positief effect heeft op de mens.

Begeleiding en coaching met de hulp van paarden is een manier van werken die steeds bekender wordt in Nederland. Deze vorm van begeleiding en coaching laat zien, dat in een korte tijd grote resultaten kunnen worden behaald. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in het buitenland, zoals in België, Frankrijk, Duitsland en ook Amerika wordt deze werkvorm al veelvuldig ingezet.

Voor deze werkvorm wordt een heel aantal verschillende termen gebruikt, die soms hetzelfde betekenen en soms in elkaars verlengde liggen. Zo zijn er benamingen als equitherapie, hippotherapie, orthopedagogisch paardrijden of voltigeren, equine assisted therapy, equine assisted counseling en coaching enzovoorts. Wij maken graag gebruik van de term ‘begeleiding en coaching met hulp van het paard.’

Begeleiding en coaching met het paard kan worden ingezet voor bijvoorbeeld de volgende doelen:

 • vergroten van het zelfvertrouwen.
 • verbeteren van het zelfbeeld.
 • vertrouwen terugvinden in zichzelf en anderen.
 • omgaan met agressie, boosheid en angst.
 • vergroten van de zelfredzaamheid.
 • vergroten van de sociale vaardigheden.
 • verbeteren van de communicatieve vaardigheden.
 • vergroten van de concentratie.
 • bewustwording van het eigen handelen.
 • vergroten van de motivatie.
 • succeservaringen op doen.

 

Wat is nu precies die meerwaarde van het paard in deze vormen van hulpverlening?

Het paard luistert zonder te (ver)oordelen op uiterlijk, verleden, materiële situatie of gezondheid. Het paard accepteert iedereen, zoals hij of zij is.

Het paard houdt de mens een spiegel voor; het reageert direct op het feitelijke gedrag van de mens en geeft daarmee aan, wat voor invloed dit op hem heeft. Een paard begrijpt geen dubbele boodschappen, hij verwacht eerlijkheid in de communicatie.

Paarden zijn een bron van motivatie en bevorderen het spelen en de gehechtheid. Paarden oefenen op veel mensen een grote aantrekkingskracht uit. Tenslotte nodigen paarden ons uit om makkelijker het contact aan te gaan en om grenzen te verleggen.

Omgaan met paarden biedt veel gestructureerde activiteiten. Structuur in plaats en tijd, dankzij duidelijk gestructureerde en op het niveau van de client aangepaste oefenstof.

Omgaan met paarden is een tastbaar gebeuren. Het vormt een uitnodigende prikkel om tot sociale interactie te komen. Het paard wekt zelfvertrouwen op en is voor de mensen niet bedreigend. Het paard spoort aan tot communicatie.

Op het paard zitten is een activiteit die vraagt om lichamelijke beweging. Ze stimuleert elke spiergroep in het lichaam. De hele sensomotoriek wordt op subtiele wijze gestimuleerd en draagt daarmee bij tot ontwikkeling.

Omgaan met paarden zorgt voor een vrolijk gevoel, dynamiseert en verlicht eenzaamheid, biedt gezelschap en kalmeert.

Het gedragen worden, op een harmonische, ritmische en driedimensionale wijze, wordt direct overgebracht op het lichaam en zorgt voor een aangename en vertrouwenwekkende sensatie. De beweging zorgt voor lichamelijke en geestelijke ontspanning. Deze beweging vertoont grote gelijkenis met wat een baby voelt, wanneer hij op een arm wordt gedragen.

Het leert gewelddadige cliënten tedere gedragingen te vertonen. Een paard heeft een bepaalde zorg nodig, wat de cliënt uitnodigt tot zorgzaam, liefdevol en begripvol gedrag.

Het paard wordt door EquiDo niet gebruikt om te leren paardrijden.