Begeleiding

EquiDo biedt alleen (pedagogische) begeleiding aan huis, wanneer dit in het belang van het kind of gezin tijdelijk nodig is. Begeleiding vind in principe plaats op de zorgboerderij, maar soms is het nodig een hulpvraag te beantwoorden door tijdelijk in het gezin te ondersteunen. Door middel van spel en oefeningen wordt gewerkt aan de gestelde doelen. EquiDo werkt volgens een vaste werkwijze.

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin EquiDo zal bespreken wat er geboden kan worden. Tijdens dit gesprek bespreken we de mogelijkheden voor de begeleiding.

Na de kennismaking en bij goedkeuring van beide partijen, wordt gevraagd om het intakeformulier in te vullen, waarna een intakegesprek volgt, waarin we de doelen vastleggen.

Na dit gesprek kan de (pedagogische) begeleiding starten. In overleg zullen we na vier tot zes maanden de doelen evalueren, ze eventueel bijstellen of zo mogelijk sluiten we af.

Daarnaast kan dan ook de ondersteuning zijn in het mee gaan naar (nieuwe) activiteiten of andersoortige hulp.

Ook geeft EquiDo begeleiding op school, wanneer het even niet lekker loopt. Zij gaat dan samen met het kind en met hulp van ouders en leerkrachten op zoek naar oplossingen. Dit teneinde een problematische situatie weer in rustige vaarwater te brengen.

Verzorging

Soms komt het voor, dat naast de begeleiding, ook verzorging nodig is. EquiDo beschikt over de mogelijkheden om hierin te voorzien.
Voor wie:

 • Autisme spectrum stoornissen (ASS).
 • Gedragsproblemen.
 • Leerproblemen en/of -achterstanden.
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
 • Gevolgen van seksueel misbruik.
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • (Licht) verstandelijke beperking (LVG en VG).

 

Voor begeleiding aan huis middels betaling vanuit het PGB gaat het om de volgende activiteiten:

 • Ondersteuning bij of oefenen met vaardigheden of handelingen.
 • Ondersteunen bij of oefenen van het aanbrengen van structuur of het voeren van regie.
 • Overnemen van het toezicht op de budgethouder.
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid.
 • Voorkoming van opname.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u begeleiding of verzorging nodig? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.