EquiDo biedt pedagogische begeleiding op en naast een paard. Door middel van spel en oefeningen wordt gewerkt aan de gestelde doelen. EquiDo werkt volgens een vaste werkwijze.

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin EquiDo zal laten zien wat er geboden kan worden. Na de kennismaking en bij goedkeuring van beide partijen, wordt gevraagd om het intakeformulier in te vullen, waarna een intakegesprek volgt, waarin we de doelen vastleggen.

Na dit gesprek kan de pedagogische begeleiding starten. Afhankelijk van de wensen die er zijn, is het streven om de sessies wekelijks te laten plaatsvinden. In de sessie is een vaste structuur aanwezig. We werken met een BLIJ Boek of MIJN Boek. Hierin houden we onze positieve ervaringen bij.

In overleg zullen we na vier tot zes maanden de doelen evalueren, ze eventueel bijstellen of wanneer mogelijk afsluiten.

 

Voor wie:

  • Autisme spectrum stoornissen (ASS).
  • Gedragsproblemen.
  • Leerproblemen en/of -achterstanden.
  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
  • Rouwverwerking.
  • Andere psychische problemen.
  • Depressieve klachten.
  • Problemen met laag zelfbeeld.
  • Persoonlijke groei en ontwikkeling.
  • Licht verstandelijke beperking.

 

Kunnen we u helpen? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.