Heeft u een tip voor EquiDo of wilt u een klacht indienen?

Dat waarderen wij, zo kunnen we dingen veranderen en verbeteren, dat ons werk ten goede komt!

Op de stal van EquiDo vind u ook een speciale ideeënbus waar u tips, ideeën en klachten (eventueel anoniem) in kunt deponeren. Maar komt u hier niet, dan kunt u ook via onze site of per post uw mening laten horen.

EquiDo werkt met een klachtenreglement, mocht u een klacht hebben en komen we er samen niet uit? Dan heeft EquiDo een onafhankelijke klachtencommissie die mee kijkt en helpt.