Drukte

Het gaat goed met EquiDo. Heel goed zelfs! De paardenkudde is rustig en verheugd zich op het volgende seizoen, waarbij ze weer de wei op mogen. Dominique is 18 februari gastspreker geweest op een symposium omtrent onderzoek en vergoedingen voor Equitherapie. En ook hebben we deze maand een mega interessante cursus Brain Blocks gevolgd. Een geweldig leuke methode om kinderen, ouders en leerkrachten meer te vertellen over autisme en een hulpmiddel bij problemen die we onderweg tegen komen op ons pad!

We krijgen veel vragen en veel aanmeldingen, kortom, het is een drukke boel bij EquiDo. Daar komt nog bij dat Dominique bezig is met de laatste loodjes voor het afstuderen aan de PABO!

IMG_7605Maar vrees niet, we hebben nog altijd tijd voor vragen!